top of page
top_bg_shape_edited.png

модул 3 тест

Моля, попълнете нашия тест за Модул 3, който току-що завършихте.
1. Тъй като служителите са тези, които ще вземат участие в програмата за благополучие, за да бъде успешно изпълнена програмата, е необходимо да има ангажираност и подкрепа само от тяхна страна.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 1

Q1Feedback

2. Важна стъпка, която трябва да се предприеме преди въвеждането на програма за благополучие, е да се оцени настоящата ситуация в компанията, какво искат и от какво се нуждаят служителите.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 2

Q2Feedback

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 3

Q3Feedback

4. "Ако не разполагате с ръководен екип, който наистина подкрепя и насърчава корпоративната уелнес програма, тя не може да бъде успешна". Това твърдение е:

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 4

Q4Feedback

5. Информираността на мениджърите и лидерите за ползите от подобна програма трябва да се повиши чрез задълбочено и подробно обсъждане, което да ги убеди да я подкрепят.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 5

Q5Feedback

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 6

Q6Feedback

7. Лидерството в услуга на служителите се счита за основен фактор за поддържане на култура на благопо лучие, защото:

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 7

Q7Feedback

8. Откритата комуникация помага за избягване на проблеми на работното място, за лесно разрешаване на конфликти, като по този начин осигурява безпроблемно сътрудничество между служителите и допринася за поддържане на тяхното благополучие.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 8

Q8Feedback

9. Не е уместно лидерите да проявяват уязвимост, тъй като като са лидери, те трябва да демонстрират професионален профил и отношение към служителите си.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 9

Q9Feedback

10. Емпатичното лидерство е свързано с командно-административния тип лидерство, без истински интерес към проблемите и тревогите на служителите.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 10

Q10Feedback

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 11

Q11Feedback

Отговорите ви бяха изпратени успешно. Благодарим ви, че ги споделихте с нас!

Допълнителни тестове:

bottom of page