top of page
top_bg_shape_edited.png

Въвеждащ модул Викторина

Моля, попълнете нашия тест за Въвеждащ модул Викторина.
1. Моля, изберете от твърденията по-долу всички аспекти на благосъстоянието, които познавате (има повече от 1 верен отговор).

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 1

Q1Feedback

2. Моля, определете връзката между психичното здраве и благополучието, като изберете правилните отговори

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 2

Q2Feedback

3. Увеличаването на броя на надеждните и подкрепящи приятели е една от косвените ползи от благосъстоянието на човека.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 3

Q3Feedback

4. Кои от следните проблеми на стреса представляват заплаха на работното място и на организационно ниво? (възможни са повече верни отговори)

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 4

Q4Feedback

5. Кое твърдение не е вярно:

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 5

QFeedback

Вашите отговори са изпратени успешно.

Благодарим ви, че споделихте отговорите си с нас!

bottom of page