top of page
top_bg_shape_edited.png

модул 2 тест

Моля, попълнете нашия тест На Модул 2, който току-що завършихте.
1. Кои са най-важните елементи, които трябва да вземете предвид, когато подготвяте програма за благополучие във вашата организация?

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 1

Q1Feedback

2. Кой трябва да отговаря за благополучието на служителите? Възможни са няколко отговора.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 2

Q2Feedback

3. Кой е най-добрият начин за оценка на състоянието на благосъстоянието на дадена организация?

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 3

Q3Feedback

4. Как да определим обхвата на една програма за благополучие? Възможни са няколко отговора.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 4

Q4Feedback

5. Необходимо е да се документират дългосрочните и краткосрочните планове за благосъстояние.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 5

Q5Feedback

6. Трябва да се изготви комуникационен план за програмата за благополучие, кампанията за повишаване на осведомеността и обратната връзка със служителите за всяка проведена оценка.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 6

Q6Feedback

7. Достатъчно е веднъж годишно да се повиши осведомеността на служителите относно благополучието на работното място.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 7

Q7Feedback

8. Необходимо е да се определят фазите на изпълнение и ролята и отговорностите на вътрешните и външните отговорни лица.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 8

Q8Feedback

9. Как трябва да се изготви планът за действие? Възможни са няколко отговора.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 9

Q9Feedback

10. Какви елементи трябва да се вземат предвид при разработването на план за действие? Възможни са няколко отговора.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 11

Q10Feedback

11. Защо е важно да се оценяват програмите за благополучие? Възможни са няколко отговора.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 11

Q11Feedback

12. Програмата за благополучие Feelgreat@Proximus е интегриран подход, насочен към факторите в работната среда, които оказват влияние върху благополучието.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 12

Q12Feedback

13. Как се изпълнява програмата за благополучие Feelgreat@Proximus? Възможни са няколко отговора.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 13

Q13Feedback

14. Програмата за ЕАР в AB InBev предлага услуги, включващи традиционни теми и по-специализирани услуги, като напътствия за сън, превенция на прегарянето и помощ за членовете на семействата на служителите, но другите услуги и гъвкавостта на програмата са ограничени.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 14

Q14Feedback

15. Кои са най-важните послания от програмата AB InBev EAP? Възможни са няколко отговора.

Достигнат е максималният брой опити за Въпрос 15

Q15Feedback

Вашите отговори са изпратени успешно.Благодарим ви, че споделихте отговорите си с нас!

bottom of page